Over ons

_Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid._

Psalm 133:1-2*

Bijeenkomsten van een open groep christenen kun je vinden bij de brug aan de Marktkade in Musselkanaal. Om regelmatig met meerderen samen te komen is een daarvoor bestemd eigen gebouw aangekocht, dat enkel gewijd is voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Ruime parkeergelegenheid vind je op het eigen terrein. Onder de huidige omstandigheden voldoet het aan de nodige behoefte voor de veelzijdige vrije Evangelische Pinkster- en Bijbelgelovige gemeente, die als stichting bekend is onder de naam ‘Bijbelgelovigen’.

Bij binnenkomst word je begroet door een van de diakenen, die je behulpzaam zou kunnen zijn of een eventuele vraag kan beantwoorden. Het verzoek is om geen lange gesprekken aan te gaan, maar gelijk plaats te nemen in de kerkzaal, waar anderen zich stil voorbereiden op de dienst, de een Bijbellezend, de ander misschien in gebed.

Gelieve je mobiele telefoon voor binnenkomst uit te zetten. Het advies is dan ook om de Bijbel in boekvorm te gebruiken.

Mocht je voor een dienst komen, dan kun je ’s zondags terecht. De inloop is vanaf 10:15 uur en begin van de dienst is om 10:45 uur. Na het zingen van aanbiddingsliederen zal de voorganger de Bijbel openen en hieruit Gods Woord verkondigen.

Aan het einde van de verkondiging is altijd de weg vrij voor persoonlijk gebed. Je zou hiervoor naar voren kunnen gaan en de dienstdoende broeder kunnen vragen.

Na afloop wordt gratis koffie/thee aangeboden in de daarvoor bestemde koffiezaal. Kan en kopjes staan klaar op de diverse tafels in de zaal. Tijd en gelegenheid ook voor eventueel gesprek, vragen en/of gebed.

Woensdagavond vanaf 20:00 uur Bijbelstudie tot 21:15 uur, waar je ook via je mobiele telefoon aan kunt deelnemen.

De website van de gemeente geeft mogelijkheid om met de diensten te streamen of om ze later te volgen.

Zoiets als een lidmaatschap kent men hier niet, maar mocht je deze gemeente gekozen hebben voor de opbouw van je persoonlijke relatie met Jezus Christus en dat samen met anderen, dan ben je hartelijk welkom.