Helpen

Bij Christelijke Gemeente Bijbelgelovigen streven we ernaar de Bruid van Christus te zegenen met de gaven en talenten die ons zijn toevertrouwd.

Tijdens onze diensten aanbidden we onze Heer en Heiland en verkondigen we het Woord van God.

We beloven liefde, respect, transparantie, vergeving en verlossing voor iedereen, door geloof in het bloed van Jezus Christus!

We onderwijzen vanuit de Bijbel dat gelovigen ook delen van wat de Heer hen heeft toevertrouwd.

Tijdens de zondagmorgendienst is er een gelegenheid om via de collecte bij te dragen. Daarnaast is er voor hen die dat wensen de mogelijkheid om vrijwillig hun tienden te geven, vaak via een bankoverschrijving.

Onze gemeente ondersteunt diverse projecten, meestal van personen die we kennen en waarvan we weten dat ze anderen helpen.

STICHTING BIJBEL GELOVIGEN

Ons bankrekeningnummer is: NL87 RABO 0326 7416 31.

Als u een donatie wilt doen voor een specifiek project, verzoeken we u dit bij de overboeking te vermelden.

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

CHRISTELIJKE GEMEENTE BIJBEL GELOVIGEN

MUSSELKANAAL | RSIN: 853415961 (begindatum 25-11-2013)